فروشگاه پرسشنامه , پاورپوینت , کتاب لاتین , طرح کارآفرینی و اشتغال
آخرین محصولات فروشگاه
محبوبترین محصولات
فروشگاه مهراز خوش آمدید

اطلاعیه فروشگاه

در صورت نیاز به پشتیبانی و بروز هرگونه مشکل از قسمت پشتیبانی سایت در ارتباط باشید

پاورپوینت طراحی شهری خیابان احمد آباد مشهد - 368 اسلاید

پاورپوینت طراحی شهری خیابان احمد آباد مشهد - 368 اسلاید

پاورپوینت طراحی شهری خیابان احمد آباد مشهد - 368 اسلاید

پروژه طراحی شهری خیابان احمدآباد از اواخر آبان ماه 1386 به طور جدی کارخود را آغاز نمود. عمده اقدامات طی شده از آغاز را می توان با توجه به جلسات کارگروه تخصصی برگزار شده در محل شهرداری مشهد ، شهرداری منطقه یک وسازمان ترافیک وحمل ونقل مشهد به مراحل زیر تقسیم بندی نمود:

1. جلسه مورخ 1386/10/23: معرفی اقدامات انجام شده در حضور شهردار محترم شهرمشهد وکسب نقطه نظرات سازنده ایشان جهت ادامه پیشرفت طرح ،
2. جلسه مورخ 1386/11/3: ارائه گزارش مشروحی از مطالعات در بخش مطالعات فرادست وتدوین چشم انداز وکسب نقطه نظرات در قالب محورهای زیر:
         الف) توجه به محور راهنمایی  
          ب) بررسی جایگاه خیابان احمدآباد در نظام ساختاری شهر مشهد وبررسی محورهای مشابه         دیگر
          پ) توجه به ایستگاههای قطار شهری
          ت) توجه به ساماندهی حوزه درمانی همجوار خیابان پرستار

سیر مراحل پروژه از آغاز تاکنون
3. جلسه مورخ 1386/11/9: ارائه اصلاحات درخواستی جلسه پیشین وگزارش کامل از شناخت وتحلیل
وضع موجود در سطح حوزه مستقیم وارائه اصول وراهبردها ، کسب نقطه نظرات در قالب محورهای زیر:
                  الف) تکمیل مطالعات زیست محیطی
                   ب) ضرورت تأمین پارکینگ های عمومی در طرح
                   پ) توجه به محور دوچرخه سواری در طول محور
                   ت) هماهنگی با مهندسین مشاورفرنهاد وپارسوماژ پایدار به عنوان مشاوران تهیه کننده طرح های جامع وتفصیلی منطقه یک مشهد
                   ث) تبیین ویژگیهای هریک از حوزه های پنج گانه محور
4. جلسه مورخ 1386/11/23: ارائه گزارش مبسوطی شامل : معرفی سطوح مطالعاتی شناسایی محور مداخله ، تحلیل یکپارچه ، ارائه وتصویب چشم انداز ، اهداف وراهبردها وبحث پیرامون مسائل دفع آبهای سطحی و آیلند میانی محور
5. جلسه مورخ 1386/12/14: گزارش مشروح شامل : خلاصه ای از روند مطالعات ، ارائه چارچوب طراحی شهری ، گزینه های طراحی میادین سه گانه (احمدآباد ، ملک آباد ، تقی آباد)، گزینه های مقطع عرضی محور ، طرح پیشنهادی جداره یکپارچه وارائه گزارش ترافیکی محور ,.....

مطالعات مبانی نظری

مبانی نظری طراحی شهری
اصول طراحی شهری محورها(خیابان ها)
قابلیت پیاده مداری
اصول طراحی شهری گره ها (میادین)
نمونه های طراحی از جهان و ایران
جمع بندی مبانی نظری
نمایانگرهای کیفیت محیطی بر اساس تئوریهای جدید جهانی

طرح چشم انداز

بیان مساله
بیانیه چشم انداز
تدوین چشم انداز(Vision)

مطالعات طرح های فرادست

۱- طرح تفصیلی طرح جامع خازنی( ۱۳۷۰-۱۳۵۰)
۲- طرح جامع مهرازان(۱۳۹۵-۱۳۷۰)

مطالعات حوزه فراگیر سطح شهر

دلایل انتخاب محدوده حوزه فراگیر
تیپ بندی مورفولوژی
دید و منظر حوزه فراگیر
استخوان بندی شهر مشهد
عناصر سازمان فضایی شهر
دلایل انتخاب محدوده حوزه فراگیر

مطالعات حوزه پیرامونی بلافصل

تأثیر وتأثرات حوزه مستقیم وبلافصل
چارچوب طراحی شهری حوزه پیرامونی بلافصل
احکام کاربردی حوزه پیرامونی بلافصل

مطالعات حوزه مداخله مستقیم

لیست نقش های شناخت حوزه مستقیم
نقشه توسعه شهر در سالهای مختلف
مقیاس عملکردی کاربریها درمحدوده مستقیم
تعداد طبقات
عملکردروزوشب
کیفیت ابنیه
مالکیت اراضی
مصالح نما
بررسی قیمت زمین در محدوده پیرامونی بلافصل
دیدوکریدورهای دید
حوزه بندی محور احمدآباد
سکانسهای فضایی ۵ گانه خیابان احمدآباد
گونه بندی فضاهای سبز
تراکم مراکز خدماتی
تراکم پوشش گیاهی
تحلیل امنیت ودفاع پذیری
تراکم کاربریهای جاذب جمعیت
نفوذپذیری
پایداری
دانه بندی بلوکها
عرصه های عمومی وخصوصی
لبه های محور
سطح بندی گره های موجود محور
قرارگاه های رفتاری
نفوذپذیری معابر اطراف
نفوذپذیری
جدول SWOT
نقشه تحلیل یکپارچه (SWOT)

راهبردها و سیاستهای طراحی

تدوین راهبردها
سیاست ها و راهبردهای کلی طراحی
پلان راهبردی طراحی شهری
تدوین گرایشهای توسعه و طراحی
جدول SWOT
سیاست ها و راهبردهای خاص طراحی حوزه های پنج گانه
راهکارها واقدامات حوزه شماره یک
راهکارها واقدامات حوزه شماره دو
راهکارها واقدامات حوزه شماره سه
راهکارها و اقدامات حوزه شماره چهار
راهکارها و اقدامات حوزه شماره پنج
تعریف پروژه های طراحی شهری ومعماری شهری درحوزه پیرامونی بلافصل و حوزه مستقیم
ویژگیهای پروژه های پیشنهادی
چارچوب طراحی شهری (U.D.F)

کاربری اراضی پیشنهادی محور

کاربری اراضی وضع موجود
کاربری اراضی طرح تفصیلی
کاربری اراضی طرح پیشنهادی
کاربری های تغییر یافته درطرح پیشنهادی
کاربریهای حوزه های دو وچهار طول محور
کاربریهای حوزه سه
کاربریهای حوزه پنج
کاربریهای حوزه یک

الگوها وگزینه های طراحی محور : طراحی یکپارچه جداره

جداره های خیابان در وضع موجود
چارچوب راهبردی طراحی جداره خیابان
خلاصه بررسی گزارش مراحل دوم و سوم: ضوابط بلند مرتبه سازی
دلایل خط آسمان پیشنهادی
بررسی تأثیرات بارگذاری ارتفاعی در بخش هایی از جداره بر لایه های پشتی

الگوها وگزینه های طراحی محور: طراحی یکپارچه کف

گزینه یک مقطع عرضی محور
گزینه دومقطع عرضی محور
انتخاب گزینه مقاطع عرضی محور
تحلیل یکپارچه پیاده روهای وضع موجود
احکام واصول طراحی پیاده روها
نمونه هایی از کفسازی محور : پیشنهادات موضعی
گزینه های کفسازی محور : پیشنهادات موضعی (تایل سرامیکی میبد یزد)
گزینه های کفسازی محور : پیشنهادات منتخب (تایل های واش بتن)
گزینه های کفسازی محور : پیشنهادات منتخب
گزینه های کفسازی محور : ضلع جنوبی میدان احمدآباد
بزرگنمایی بخشی از مسیر
نحوه پاسخگویی به ضوابط معلولین و نابینایان
مشخصات مصالح کفسازیها
دستورالعمل نصب واش بتن
طرح آیلند میانی محور سلامتی
گونه بندی فضاهای سبز محور (پیشنهادی)
مقایسه سرانه فضای سبز محور موجود و پیشنهادی
مقایسه مساحت آیلند میانی موجود و پیشنهادی
مقاطع عرضی نمونه از محور

الگوهای مبلمان شهری

نرده های جداکننده پارکینگ دوچرخه
محل های نشستن
تابلوهای تبلیغات
نرده های جداکننده باند سواره از پیاده
چراغ های روشنایی

پیشنهادات نحوه دفع آبهای سطحی

پیشنهاد مشاور جهت کانال آبهای سطحی

مطالعات ترافیک و حمل ونقل محور

شناخت وضع موجود
بررسی طرحهای فرادست در خصوص محدوده مورد مطالعه
مطالعات طرح جامع حمل و نقل شهر مشهد
طرح هندسی مشاور قطار شهری (ره طرح)
نقشه ره طرح
طرح هندسی میدان ملک آباد
مطالعات حمل و نقل سالم(مسیر دوچرخه سواری در خیابان احمد آباد)
طرح پیشنهادی دوچرخه سواری حرکت پایدار
مطالعات محدوده ایمن تردد (پیاده روی)
طرح تقاطع غیر همسطح میدان فلسطین (مهندسین مشاور سابیر)
نقشه تقاطع غیر همسطح میدان فلسطین
بررسی خصوصیات عبور و مرور ترافیک سواره و پیاده
نقشه ترافیک خیابان احمد آباد و خیابانهای فرعی(نتایج شمارش ترافیک مشاور )
سهم انواع وسایل نقلیه
نتایج آمار گیری در تقاطعات
نتیجه گیری
سطح سرویس خیابان احمد آباد در وضع موجود
پارکینگ عمومی در وضعیت موجود
ارائه پیشنهادات
نقشه طرح پیشنهادی طراحی شهری خیابان احمد آباد
پایانه های حمل و نقل عمومی
استفاده از روشهای مدیریت ترافیک در ساماندهی ترافیک خیابان احمد آباد
پیش بینی سطح سرویس شبکه در افق ده ساله

الگوها وگزینه های طراحی محور : طراحی میادین سه گانه

نحوه برخورد با میدان احمدآباد
میدان احمدآباد (طالقانی) – گزینه حداقل گرا
میدان احمدآباد (طالقانی) – گزینه میانه گرا
میدان احمدآباد (طالقانی) – گزینه اول حداکثر گرا
میدان احمدآباد (طالقانی) – گزینه دوم حداکثر گرا
کاربری اراضی پیشنهادی
ارزیابی گزینه های میدان احمدآباد
نحوه برخورد با میدان تقی آباد
طرح مشاور ره طرح
میدان تقی آباد (شریعتی) – گزینه اول حداقل گرا
میدان تقی آباد (شریعتی)
میدان تقی آباد (شریعتی) – گزینه دوم حداقل گرا
میدان تقی آباد (شریعتی) – گزینه سوم حداقل گرا
میدان تقی آباد (شریعتی) – گزینه میانه گرا
میدان تقی آباد (شریعتی) – گزینه اول حداکثر گرا
میدان تقی آباد (شریعتی) – گزینه دوم حداکثر گرا
کاربری اراضی پیشنهادی
ارزیابی گزینه های میدان تقی آباد
نحوه برخورد با میدان ملک آباد
میدان ملک آباد (فلسطین) – گزینه حداقل گرا
میدان ملک آباد (فلسطین) – گزینه میانه گرا
میدان ملک آباد (فلسطین) – گزینه حداکثر گرا
کاربری اراضی پیشنهادی
میدان ملک آباد (فلسطین)
ارزیابی گزینه های میدان ملک آباد

الگوها وگزینه های طراحی محور

الگوها وگزینه های موضعی طراحی محور : الگوی کفسازی وجداره تقاطع راهنمایی
الگوها وگزینه های موضعی طراحی محور :الگوی کفسازی آیلند میانی
الگوها وگزینه های موضعی طراحی محور : الگوی کفسازی مقابل تالار هنر در طرح پیشنهادی
الگوها وگزینه های موضعی طراحی محورب : الگوی کفسازی مقابل تالار هنر در طرح پیشنهادی
الگوها وگزینه های موضعی طراحی محورب : الگوی کفسازی وجداره بیمارستان قائم
الگوی طراحی شفت ایستگاه ۹ (میدان احمد آباد)
الگوی کالبدی یکپارچه محور
نظام هدایت وکنترل
ضوابط عام طراحی خیابان احمد آباد مشهد
ضوابط خاص طراحی خیابان احمد آباد مشهد(خلاصه گزارش)
نحوه مداخلات شهرسازی و اتخاذ تدابیر برنامه ریزانه
منطقه بندی سه گانه شهر جهت امور استفاده از زمین – طرح جامع وتفصیلی مشهد ، خازنی
رویکردها ، نحوه برخورد با حجم توده قطعات و دلایل شهرسازی الگوهای نمای پیشنهادی در محور
برآورد جمعیت اضافه شونده در صورت اعمال تراکم ساختمانی پیشنهادی در حالت حفظ سطح اشغال موجود
برآورد سطح خدماتی مورد نیاز
سرانه های پیشنهادی طرح جامع مهرازان
بررسی نیاز به برآورد سرانه ها در طرح پیشنهادی


اشتراک بگذارید:


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 8,100 تومان
(شامل 10% تخفیف)
مبلغ بدون تخفیف: 9,000 تومان
عملیات پرداخت با همکاری بانک انجام می شود

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
AHMAD-ABAD_1723729_4097.zip64.7 MB

دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ساخت بام های گنبدی شکل- زبان لاتین 258 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ساخت بام های گنبدی شکل- زبان لاتین 258 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند راهنمای ساخت بام های گنبدی شکل- زبان لاتین 258برگ pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب ارزشمند تکنولوژی نوینی در نقشه های شهری؛ فضای ساخته شده و فضای ذهنی- زبان لاتین 193 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند  تکنولوژی نوینی در نقشه های شهری؛ فضای ساخته شده و فضای ذهنی- زبان لاتین 193 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند  تکنولوژی نوینی در نقشه های شهری؛ فضای ساخته شده و فضای ذهنی- زبان لاتین 193 برگ pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری شهری- زبان لاتین 411برگ pdf

دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری شهری- زبان لاتین 411برگ pdf دانلود کتاب تغییرات اقلیمی و آسیب پذیری شهری- زبان لاتین 411برگ pdf ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب ارزشمند شهرهای هوشمند- زبان لاتین 239 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند شهرهای هوشمند- زبان لاتین 239 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند شهرهای هوشمند ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب ارزشمند گرایش های مدرن در کارتوگرافی - زبان لاتین 537 برگ pdf

دانلود کتاب ارزشمند گرایش های مدرن در کارتوگرافی - زبان لاتین 537 برگ pdf دانلود کتاب ارزشمند گرایش های مدرن در کارتوگرافی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,000 تومان 3,200 تومان 20% تخفیف

دانلود کتاب حمل و نقل و ترافیک: انواع آلترناتیوهای میادین - زبان لاتین - 214 برگ pdf

دانلود کتاب حمل و نقل و ترافیک: انواع آلترناتیوهای میادین - زبان لاتین - 214 برگ pdf دانلود کتاب حمل و نقل و ترافیک: انواع آلترناتیوهای میادین - زبان لاتین - 214 برگpdf     ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان 4,400 تومان 20% تخفیف

بررسی امنیت در فضاهای مسکونی

بررسی امنیت در فضاهای مسکونی بررسی امنیت در فضاهای مسکونی مقدمه    1 نظرية فشار اجتماعي    2 احساس امنیت:    3 طراحی برای امنیت:    4 امنیت سایت    5 امنیت در مجتمع مسکونی    6 بدنه های ساختمانی    7 ايجاد امنيت ازطريق طراحي محيطي    8 فضاهاي قابل دفاع    8 نظریه اسکارنیومن(1972) درم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان 2,700 تومان 10% تخفیف
پرفروش ترین محصولات
filesell